Hendravirusets epidemiologi och framtida spridning av viruset

University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Abstract: Hendravirus är ett zoonotiskt virus som finns i Australien. Dess naturliga reservoar är fladdermöss. Fladdermössen kan föra över smitta till hästar och från hästar har man sett smittspridning till människor. Smittspridning från fladdermöss direkt till människa har inte observerats. Viruset upptäcktes första gången 1994. Det tillhör genus Henipavirus i familjen Paramyxoviridae. Det har hög mortalitet och de flesta utbrott av viruset har förekommit under den torra årstiden. Förändrat livsmönster hos reservoaren har kunnat observeras och kommer antagligen att kunna leda till fler utbrott. Vid experimentella infektioner så har man kunnat se att äldre möss är mer mottagliga för viruset än yngre och i hästar kunde man se olika sjukdomsförlopp, men alla individer hade symptom i form av förhöjd kroppstemperatur och vilopuls. Nyligen har man gjort framsteg gällande vaccinutveckling mot viruset. Man har hittat ett vaccin som verkar mot det närbesläktade Nipah virus, men det har även gett skydd i hälften av fallen mot Hendra virus. Vi kan konstatera att man fortfarande vet relativt lite om Hendra virus och för att förhindra utbrott och vidare smittspridning behöver man mer kunskap. Att viruset gynnas av den torra årsperioden är ett faktum och detta kan leda till ökad globalutbredning i takt med klimatförändringar.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)