Performance analysis for new Russian manned moon lander at Moscow State Technical University Bauman

University essay from KTH/Farkost och flyg

Author: Mattias Ragnarsson; [2012]

Keywords: ;

Abstract:

Denna rapport innehåller aerodynamiska beräkningar för en rysk månlandare vilken planeras premiärflyga 2018. Återinträde sker lyftkraftgenererat med flack återinträdesvinkel. Beräkningarna med Newtons modifierade impulsteori är genomförda på den främre delen, sfäriska kalotten med krökningsradie 5 m och diameter 4,4 m , av återinträdeskapseln.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)