Trädgården som läkande källa : en jämförelse mellan Alnarps, Gröna Rehab och Nynäs slotts rehabiliteringsträdgårdar

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: Kandidatuppsatsen skrevs på institutionen för Stad och Land, Sveriges Lantbruksuniversitet under vårterminen 2017, med syftet att identifiera en checklista för rehabiliteringsträdgårdar utifrån Alnarpsmetoden och använda den till att analysera och jämföra tre rehabiliteringsträdgårdar med avseende på utformning, plats och aktiviteter. Tre väletablerade rehabiliteringsträdgårdar i Sverige jämfördes, den vid Nynäs slott i Tystberga, Gröna rehab i Göteborg och trädgården i Alnarp. Metoden utgjordes av en förstudie för att identifiera checklistan utifrån Alnarpsmetoden, platsbesök, samt en analys med hjälp av kartor och en tabell. Checklistan sammanställde sex punkter: Naturen som ledord, Variation i rumsligheter, Teamet kring trädgården, Rogivande och meningsfulla aktiviteter och aktiviteter som ger motion, Trygghetskänsla på platsen och Stimulans för alla sinnen. Arbetet visade bland annat att samtliga trädgårdar uppfyller checklistan helt eller delvis. Verktyget kan vara tillämpbart för att analysera hur en rehabiliteringsträdgård är uppbyggd utifrån Alnarpsmetoden och kan därigenom ge en snabb uppfattning om en rehabiliteringsträdgårds utformning och funktion. Några punkter var för komplexa för att kunna analyseras på ett tillfredsställande vis, vilket påverkade trovärdigheten för dessa punkter.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)