Building Visualization

University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

Author: Tore Arnesson; [2006]

Keywords: ;

Abstract:

3D-grafik och visualiseringar vanligare för varje dag och företagen tycker numera att det är värt att betala för. Tack vare utvecklingen av mjukvaror är det idag möjligt att åstadkomma visualiseringar som för några år sedan krävde stor kunskap i 3D och programmering. Syftet med rapporten är att ge ett typexempel på hur en visualisering kan gå till och hur man går tillväga. De vanligaste programmen presenteras och man får följa arbetets gång från början till slut. Detta examensarbete undersöker hur komplicerat eller enkelt det kan vara att göra en visualisering av ett hus, i detta fall ett punkthus på 8 våningar. Utifrån några enkla skisser från en arkitekt skapas ett helt hus och även det närliggande området.

Den praktiska delen i arbetet har resulterat i en 3D-modell på huset och även miljön runt huset, retuscherade bilder från byggplatsen där huset har klippts in och slutligen en VR-värld av hela modellen gjord i Turntool som kan ses av vem som helst på Internet via en webbläsare.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)