Gårdsbutiken : ärlighet är namnet vi har

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Author: Sara Nilsson; [2013]

Keywords: Gestaltning; gårdsbutik; kvalitet; mervärde; smak;

Abstract: Att gårdsbutikerna har en marknad beror inte bara på produkterna de levererar utan också på vad som sker i omvärlden. Matskandaler, kli-matförändringar och närproducerat – debatterna har bidragit till att skapa en nisch för gårdsbutikerna. Genom att stå för ärlighet och öp-penhet skapar gårdsbutikerna en marknad för sig. Besökarna kan själva se på gården att djuren har det bra och känna hur de solmogna tomaterna doftar från grönsakslandet. Bönderna agerar och gestaltar butiken och gården på ett sätt som övertygar besökarna om att de kan lita på bönderna och deras produkter. Många företag i livsmedels-branschen idag försöker spela an på gårdsbutikernas trovärdighet och ärlighet genom att framhäva sina produkters genuina ursprung och frånvaro av tillsatser. Detta är något som förstärker och bekräftar bönderna som verkar inom en gårdsbutiksnisch. En nisch där kvalitet är kärlek till maten och produktionen i alla led.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)