Visualizing IoT systems and data with Augmented Reality

University essay from Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Abstract: Internet of Things (förkortat IoT) representerar den 4:e vågen av digitalisering och harsom fokus att koppla samman smarta enheter (eller Things). De flesta av dagens mobiltelefoner är utrustade med ett flertal sensorer och kamera. Augmented Reality har settutveckling inom industrin och hälsa de senaste åren. Ett återkommande problem för ubikdatateknik är dynamiska miljöer. I detta arbete tar vi dessa observationer i åtanke och medhjälp av Design Science Research Methodology utvecklar en prototyp som utnyttjar Augmented Reality för att visa information om enheter, eller Things, och utvärderar teknikensfördelar och nackdelar för detta syfte. Vi utforskar även Emergent Configurations sominspiration till design, samt design-principer som kan tillämpas i vår prototyp, genom enlitteraturstudie där vi utforskar tidigare studier. Vi finner att Augmented Reality kan användas för att visualisera IoT system och data och att det finns flera designprinciper och nackdelar att överväga.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)