Investigation of Accuracy in Fuel Economy Measurement Methods

University essay from KTH/Fordonsdynamik

Author: Oscar Olofsson; [2015]

Keywords: ;

Abstract:

Bakgrunden till det här examensarbetet är den ökade relevansen av att minska fordons bränsleförbrukning på grund av faktorer så som minskade oljeresurser och ökande bränslepriser. Tidigare utförda tester har visat att verklig bränsleekonomi skiljer sig nämnvärt från bränsleekonomi uppmätt med hjälp av simulerad vägkorsning i chassidynamometer. I det här arbetet undersöks noggranhet och repeterbarhet för olika mätmetoder som ofta används vid bränsleförbrukningsmätningar. Detta görs genom en teoretisk undersökning av noggrannheten för tillgänglig mätutrustning och en testserie med gradvis ¨okad komplexitet bestående av tester på chassidynamometer och väg. Testerna utförs med en Scania G450 lastbil som utrustats med en portabel bränsleflödesmätare och portabel avgasanalysator (PEMS). Variabler såsom temperaturer, motor-mod och vridmoment upptaget av olika externa aggregat analyseras för att ¨oka förståelsen för hur fordonets tillstånd skiljer sig mellan olika korningar. Vidare undersöks möjligheter inom sensorfusion för förbättring av mätnoggrannheten. Erhållna resultat visar att mätnoggrannheten för de olika utrustningarna ¨ar av storleksordningen 1 % vid vägkorsning men betydligt bättre vid körning i chassi-dynamometer. Det kan konstateras att ¨andringar av interna motorförluster påverkar bränsleekonomin i stor utsträckning även i kontrollerade testmiljöer. Slutligen kan det fastställas att bränsleflödesmätaren och den fordonsinterna bränsleförbrukning-uppskattningen reagerar likvärdigt på ändringar i bränsleförbrukning, medan den på avgasanalys baserade metoden reagerar annorlunda.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)