Windows Phone - Bokningsapp för taxiresor

University essay from Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

Author: Emil Lindström; [2014]

Keywords: usability; ucsd; acsd; windows phone;

Abstract: Användare kan idag boka taxi via TaxiCaller på webben, iPhone och Android. De vill även finnas på Windows Phone 8 och därmed stödja de tre största smartphoneplattformarna. Den här rapporten syftar till att undersöka hur en applikation kan utvecklas med hjälp av ett användarcentrerat arbetssätt för att uppnå hög användbarhet. Prototyping, card sort, användbarhetskrav är några av de metoder som tillämpats. Rapporten beskriver metoderna genom dess teori, hur de tillämpats i projektet samt dess resultat. Det grundläggande genomförandet var att samla in användarinformation för att sedan utveckla en prototyp som testades på användare. Sedan gjordes en ny prototyp utifrån resultatet från användartestet och denna process itererade fram fyra prototyper. Användbarhetsproblem från testerna samt tid för genomförande av specificerad uppgift redogörs. Resultatet är en prototyp för Windows Phone 8 som nästintill är helt färdig för publicering. Användartest är den metod som haft mest påverkan på resultatet av applikationen. Varje test har frambringat problem med användbarheten som sedan har kunnat åtgärdas för att förbättra applikationen. Med tanke på utvärderingar och de krav som specificerades är jag nöjd med resultatet som bland annat är avskalat och grafiskt tilltalande samtidigt som den önskade funktionaliteten från TaxiCaller är implementerad.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)