Ung och utlandsadopterad : En intervjustudie om problembilden kring utlandsadopterade ungdomar

University essay from Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

Abstract:

I den här uppsatsen belyses hur problembilden kring utlandsadopterade ungdomar beskrivs av personal som arbetar på ett behandlingshem med särskild kompetens att ta emot adopterade ungdomar samt hur behovet av ett behandlingshem med sådan profil motiveras av hemmets personal. Studien bygger på intervjuer utförda under våren 2008. Resultaten visar att ett speciellt fokus har lagts på utlandsadopterade ungdomar på behandlingshemmet vilket uppges ha sin grund i den överrepresentation som dessa ungdomar har på andra behandlingshem i Sverige. Att göra en studie angående internationellt adopterade barns och ungdomars psykiska och fysiska hälsa är enligt min åsikt relevant, då det gagnar personer som arbetar med den typen av barn och ungdomar.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)