Reduction of Patient Dose in CT Adjustment of Tube Current to Patient Size

University essay from Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

Abstract: Motivationen med studien var den alldeles för höga stråldosen som används vid CTundersökningar. I de allra flesta fallen anpassas man inte rörströmmen efter patientens storlek och därmed får smalare patienter en onödigt hög stråldos. Målet var att reducera stråldosen till patienter som undersöks med datortomografi utan att minska på bildkvalité, genom att anpassa rörströmmen efter patientens storlek. Studien visar att 60 kg patient can be examined with only half the dose of an 80 kg patient and still the same level of image quality can be achieved. En stor dos reducering kan göras för smalare patienter genom att använda ett lämpligt val av scan parametrar

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)