Availability and perceived availability with interaction design : Cost-effective availability model for a multinational company

University essay from KTH/Data- och elektroteknik

Abstract: Olika tekniker för att beräkna webbtjänsters upp-tid har länge vart en viktig huvuddel till att förbättra samverkan och systemintegration. Tillgänglighet är den mest vanliga metoden när man presenterar dessa uträkningar där målet är främst att locka kunder, men kanske ännu viktigare att med hjälp av resultatet se hur man som utvecklare eller användare kan förbättra webbtjänsten. Tillgänglighet varierar mycket beroende på vad det är för typ av tjänst, företag eller användning, och ett vanligt problem är definitionen av vad tillgänglighet egentligen är. Det här arbetet kommer att ge dess läsare en introduktion till området tillgänglighet, och förklara varför den varierar, vilket är grunden till teorin bakom interaktionsdesign. Tillgänglighet är ett mätvärde som kan beräknas på många olika sätt, och generar ett resultat som är komplext för användarna som tar del av det. Målet blir främst att ge läsaren en uppfattning och riktlinjer om hur man kan definiera den upplevda tillgängligheten baserat på ett systems tillgänglighet, men också presentera metoder till att definiera, beräkna och presentera variabeln i en användarvänlig procedur. Resultatet kommer i sin tur att bestå av en kostnadseffektiv modell för upplevd tillgänglighet och bli testad på ett multinationellt företag.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)