Faktorer som påverkar om man väljer dubbeltork eller kontinuerlig tork

University essay from SLU/Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]

Author: Anders Jarl; [2007]

Keywords: spannmålstorkar; varmluftstorkar;

Abstract: Att investera i en spannmålstork är en mycket stor investering. För en växtodlingsgård är det näst efter marken den största fasta investeringen. Det är därför viktigt att man väljer rätt typ av tork. Det vanligaste är konventionell varmluftstork där också 80-90 % av den svenska spannmålen torkas. Det byggs i huvudsak två typer av varmluftstorkar, kontinuerlig tork och dubbeltork.(Ekström, 1972) Det är inte självklart vilken typ man bör välja och det är en intressant fråga att utreda. Jag har via telefon intervjuat 12 lantbrukare 6 st. som byggt dubbeltork och 6 st. som byggt kontinuerlig tork. Jag har ställt ett antal frågor (se bilaga 1) för att få svar på frågan varför de valt den typ av tork som de har. Resultatet visar att ägarna av dubbeltork har fler och betydligt mindre sortiment att torka, färre hektar, lägre tork och tröskkapacitet, mindre lagringskapacitet och torkar färre ton. Det mest förvånande var att det till så stor del är en smaksak vilken typ av tork man väljer, dessutom uppgav ingen att det var ett svårt beslut att välja typ av tork.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)