En kartläggning av svensk ull och dess framtida användning

University essay from Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

Abstract: SammanfattningUppsatsen är utformad efter ett förslag från Anders Ryberg vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Förslaget var att lokalisera användningsområden för den ull som i dagsläget kasseras i Sverige. I början beskriver vi grundläggande fakta om ullfibern för att ge dig som läsare ett bättre begrepp om ullfiberns användningsområden som senare tas upp i arbetet. Detta följs av en beskrivning av de miljöaspekter som ullanvändningen medför, vilket dessutom är viktigt ur en marknadsföringssynpunkt. De ullkvalitéer vi har i Sverige beskrivs därefter kortfattat, följt av en presentation av svenska företag och projekt som arbetar med svensk ull. Därefter beskrivs Australiens, Storbritanniens och Norges ullindustrier. Deras marknadsfringsstrategier och infrastrukturer för ullhantering är viktiga att ta del av om den svenska ullindustrin ska kunna konkurrera i framtiden. Vi har även funnit många intressanta användningsområden för den svenska ullen. Däribland finner vi geotextil, isolering och ull i avfallshantering enklast att producera utifrån de förutsättningar vi har i Sverige. Våra slutsatser är att det krävs en hel del initiativ, framförallt från fårägarna i Sverige, för att skapa en större efterfrågan på svensk ull. Tillvägagångssättet är att skapa infrastruktur för uppsamling och sortering av ullen runtom i landet, sedan marknadsföra ullen med hjälp av information om dess unika egenskaper och positiva miljöaspekter.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)