Mer än bara kött : en studie om mervärden och kommunikation vid direktförsäljning av köttlådor

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: Syftet med studien är att undersöka vilka värden som producenter av köttlådor uppfattar som viktigt i sina kundkontakter. Mervärden har kategoriserats efter hur kunden uppfattar olika värden. I studien beskrivs hur kommunikationen mellan konsument och producent sker. Studien har som avsikt att erhålla en djupare förståelse för vilka mervärden kunden värdesätter vid direktförsäljning av köttlådor. Utvecklingen av alternativa försäljningskanaler har på senare år växt och blivit fler. Drivkraften till att sälja gårdens produkter direkt till konsument som ett alternativ till grossist kommer från flera faktorer. Bland annat den ökade importen av nötkött till Sverige som bidragit till ökad konkurrens på marknaden, samt ett ökat intresse för närproducerade livsmedel från konsumenthållet. Grunden för den här studien ligger i fem genomförda intervjuer med nötköttsproducenter i Uppsala län. I studien presenteras ett antal mervärden som producenterna uppfattar ur ett konsumentperspektiv. Resultatet visar att sammanhanget, producentens bemötande på gården, deras kunnighet som leder till goda kundrelation är speciellt betydelsefulla värden. Dessa värden påverkar kundens värderingsgrunder när de handla närproducerade köttlådor.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)