Kvinnors frigörelse från familjen : en inblick i Japans familjestruktur och dess inverkan på befolkningsutvecklingen

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: Denna uppsats handlar om hur Japans familjestruktur har förändrats sedan slutet av andra världskriget samt dess möjliga påverkan på landsbygden. Undersökningen gjordes genom en litteraturstudie där en bok om avfolkningsproblematiken i Japan samt ett antal vetenskapliga artiklar skrivna av Japanexperter har använts. Uppsatsen ger en tydlig redogörelse för både japanska familjekonstellationer, historiska händelser och normer som sätter käppar i hjulet för förändring. Denna grundliga bakgrund av Japan som land med dess kultur är nödvändig för att ge läsaren möjlighet att på bästa sätt följa med i diskussionen. Då jag själv har erfarenhet av Japan och japansk kultur har jag i analysen delvis använt mina egna erfarenheter och observationer för att stödja mina analyser. Familjestrukturen har förändrats betydande sedan andra värld kriget och nutidens Japan står inför ännu mer förändring då många unga japaner försöker hitta sin plats i en global värld. Familjestrukturens förändring har haft en negativ indirekt påverkan på landsbygdens avfolkning då den moderna familjestrukturen har skiftat sitt fokus från att ligga på traditioner och förpliktelser till att fokusera på individens behov.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)