University essay from Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Abstract:

Under det senaste decenniet har kvinnor gjort ett utträde på arbetsmarknaden. De har gått från att vara hemmafruar till yrkesarbetande. Närmare 1,2 miljoner kvinnor var hemmafruar i Sverige på 1960-talet, idag är de endast 48 000. Jag ville ta reda på vad det innebär att var hemmafru idag för hemmafruarna själva. Jag har utgått från min frågeställning; Vad innebär det att vara hemmafru idag? Hur ser de på förväntningarna som riktas mot dem? Vad finns det för mål och motiv för dessa kvinnor att bli hemmafruar? Hur upplever de sin position som hemmafruar? Jag har genomfört mitt arbete utifrån Grundad teori då jag ville få fatt i vad det innebär för dagens hemmafruar själva utan att utgå från någon bestämd teori. För att få fram detta har jag intervjuat fem kvinnor. Resultatet visade att dagens hemmafru är en kvinna som under en fas i livet har valt att stanna hemma från arbetslivet för att ta hand om sina barn, ett val som de haft ekonomisk möjlighet att välja i kombination med att de upplever att det dem gör har ett värde samt att det är meningsfullt. De har valt en livsföring utifrån det som har ett värde för dem.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)