A Sinner or a Saint? A study of Reproductive Health in a Catholic context, a Minor Field Study in Honduras

University essay from Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Abstract: Det övergripande syftet med denna C-uppsats är att få en generell förståelse för hur religion kan influera på folkhälsofrågor. Vi spenderade två och en halv månad i Honduras med syftet att få en förståelse för hur religion kan påverka folkhälsofrågor och folkhälsoarbete. I det specifika fallet Honduras är syftet att diskutera hur katolska kyrkan influerar på den reproduktiva hälsan i Honduras. Studien är kvalitativ till sin karaktär och resultatet baseras på information från personliga intervjuer. För att ta reda på hur katolska kyrkan influerar den reproduktiva hälsan i landet intervjuade vi personal som arbetar på de största aktörerna involverade i arbetet med reproduktiv hälsa. Vi intervjuade även två katolska organisationer. Det finns en konflikt mellan katolska kyrkan och de icke-katolska organisationerna som arbetar med reproduktiv hälsa. En majoritet av de icke-katolska organisationerna ser katolska kyrkan, i synnerhet de två katolska organisationerna Pro Vida och Opus Dei, som ett hinder i arbetet med att förbättra den reproduktiva hälsan hos befolkningen. Sett från ett maktperspektiv blir slutsatsen att det existerar en synlig konflikt mellan katolska kyrkans intressen och den honduranska befolkningens intressen och att katolska kyrkan utövar makt över den honduranska befolkningen i den bemärkelsen att de inkräktar på deras reproduktiva rättigheter. Hur katolska kyrkan influerar på den reproduktiva hälsan behöver dock mer omfattande undersökas.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)