Documentation of the power grid in an industrial building

University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

Author: Marcus Larsson; Niclas Pettersson; [2011]

Keywords: ;

Abstract:

Företaget detta examensarbete är utfört åt heter YIT och är ett stort företag som erbjuder tjänster så som, tekniska installationer inom fastighetsteknik, service av fastighetstekniska installationer och utveckla energieffektivitet i dess lösningar och tjänster. De finns i Norden, Baltikum, Ryssland och Centraleuropa. YIT erbjöd oss att göra ett arbete på Eson Pac AB där vi skulle göra om enlinjeschemat på kraftnätet samt märka ut vart alla centraler och undercentraler finns på situationsritning.

Vår uppgift på Eson Pac AB blev då att uppdatera de befintliga enlinjeschemat, situationsritningar och göra nya skyltar till de centraler/undercentraler som tillkommit i byggnaden.

Det resulterade i att dokumentationen över Eson Pac AB:s kraftnät blev slutfört och komplett.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)