Emotional Triggers - Experience design as an added value

University essay from Malmö högskola/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3); Malmö högskola/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

Abstract: Arbetet har genomförts med målet att skapa ett mervärde för Sony Ericssons produkter, utan att fokusera på telefoner. Vi har undersökt hur man kan öka användarens band till en teknologisk produkt som man alltid bär med sig. Vi har, genom att anordna en workshop, studerat användare och deras attityd gällande personalisering av mobiltelefoner. Vidare har vi besökt Milano och Berlin, och studerat hur mobiltelefoner kommuniceras hos återförsäljare och hur de används, för att få ett globalt perspektiv. Studierna har resulterat i att vi funnit en brist i hur personliga teknologier svarar mot människors känslor. Vi har baserat på detta skapat ett koncept vi kallar Selectíf som innebär en serie riktlinjer, eller kriterier för att skapa tillbehör till mobiltelefoner. Dessa tillbehör skall ta större hänsyn till emotionella aspekter och fokusera mindre på att vara funktions orienterade. Selectíf-produkter sätter känslorna i främsta rummet och skapar därmed ett mervärde baserat på emotionella band.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)