Påverkas människans hälsa av att äga en hund? : fysiska och psykiska aspekter

University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Abstract: Hunden har funnits vid människans sida i över 14 000 år och har länge haft en viktig roll i samhället. Hunden kan ha flera olika arbetsuppgifter, men idag fungerar de flesta hundar som sällskapshundar. Syftet med det här arbetet är att studera hur människors hälsa kan påverkas av att äga en hund, och om det finns någon skillnad mellan olika typer av hundägare. De flesta människor ser sina hundar som en del av familjen. Det är framför allt kvinnor som är hundägare och det är också den grupp som tillsammans med barn upplever en starkare relation till sin hund. Studier har visat att det kan finnas hälsosamma effekter av att äga en hund, men alla forskare är inte överens om varför de uppkommer. Vissa menar att det är en viss sorts människa som äger en hund och därför ses effekten, andra menar att effekterna beror på att hunden ger oss motivation och stöd. Det har både setts generella hälsoeffekter som att djurägare rör sig mer och har färre sjukhusbesök, men också specifika effekter som till exempel att djurägare har lägre blodtryck och har högre överlevnad efter hjärtinfarkt än en icke-djurägare. Djur kan också minska känslan av ensamhet och isolering, detta genom att själva fungera som en social kontakt eller genom att underlätta möten med andra människor. Studier har visat olika resultat kring hundens roll vid depression, vissa menar att djurägare uppvisar fler mentala hälsoproblem medan andra har sett att hunden kan minska risken för depression. Positiva effekter har bland annat observerats hos hörselskadade och människor med diagnosen AIDS. Trots att det blir mer och mer populärt att äga en hund finns även en baksida av hundägandet. Flera människor, framför allt barn, måste varje år uppsöka sjukhus på grund av hundbett. Det finns också ett flertal olika bakterier, virus, svampar och parasiter som hundar kan smitta oss med. Ett annat problem som uppstått med att hundar blivit mer och mer populära är att man skaffar en hund som statusmärkning. Slutsatsen av det här arbetet är att hundägande kan ha en positiv effekt på den fysiska och psykiska hälsan, men det finns individuella skillnader vilket leder till att en del studieresultat pekar åt olika håll. Att ha en nära relation till sin hund verkar spela stor roll för effekten på ägarens hälsa. Hundägande påverkar inte direkt den fysiska hälsan men kan skapa en motivation till att motionera.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)