Air-gun signal post-processing and sound transmission modelling in shallow water

University essay from Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

Abstract:

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (in PDF format)