Gamification – The solution for a sustainable society?

University essay from Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

Abstract: Den offentliga sektorn står inför utmaningar när det kommer till digitalisering och medborgare har höga förväntningar på att den offentliga sektorn ska vara effektiv och erbjuda högkvalitativ service. År 2018 tilldelades den portugisiska kommunen Cascais ett pris från organisationen World Summit Awards för sin digitala plattform City Points Cascais inom kategorin, Digital Innovation in Government and Citizen Engagement. Den digitala plattformen syftar till att uppmuntra goda samhällsgärningar och belöna medborgare med poäng som sedan kan användas till olika aktiviteter. City Points är uppbyggd av gamification, ett koncept som bygger på att öka engagemanget hos människor på samma sätt som i datorspel. Syftet med denna uppsats är att nå en ökad kunskap kring lanseringen av en digital plattform som från en kommuns perspektiv ska uppmuntra till goda samhällsgärningar. Denna studie utgår från fältet strategisk kommunikation och använder lanseringen av City Points Cascais som ett exempel för att nå studiens syfte. En kvalitativ studie har genomförts inkluderande fyra intervjuer och en kompletterande dokumentanalys. Resultatet av denna studie visar på två övergripande teman som har varit centrala gällande lanseringen av City Points Cascais; förenkling och kultur. Båda har visat sig vara bidragande faktorer till kommunens strategiska kommunikation.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)