Hur påverkar vikt och ålder vid inkalvning mjölkproduktion och hållbarhet hos kvigor?

University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

Abstract: Inkalvningsåldern hos kvigor är vanligtvis mellan 24-30 månader, dock är det fysiskt möjligt redan vid 15-16 månader. Orsaken till varför det ofta inte är lägre än 24 månader är att producenter är oroliga att med en lägre inkalvningsålder kommer mjölkproduktion och hållbarhet påverkas negativt, och att det därmed inte blir lönsamt. Med ökad tillväxt kan könsmognad ske tidigare, och därmed kan inseminering och inkalvning ske tidigare. Studier har visat att för hög tillväxt före könsmognad ger en försämrad juverutveckling som kan leda till minskad mjölkproduktion. Däremot har en lägre inkalvningsålder än 24 månader visat sig vara positivt för mjölkproduktion och hållbarhet, och speciellt för lönsamheten. Detta eftersom med en lägre inkalvningsålder minskar foder- och underhållskostnaderna fram till inkalvning, samt att det gör att producenten får inkomst för mjölken snabbare. Hög kroppsvikt vid inkalvning, mellan 525-560 kg, har visats ge bäst effekt på mjölkproduktion. Slutligen, studier har visat att en inkalvningsålder mellan 22-24 månader är mest optimalt för mjölkproduktion, hållbarhet och lönsamheten, vilket kan nås vid en daglig tillväxt mellan 0,7-0,9 kg före könsmognad.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)