Create nature

University essay from Konstfack/Keramik & Glas

Author: Signe Dalsgaard; [2011]

Keywords: glasformgivning; ekofilosofi; Arne Naess;

Abstract:

Mitt arbete blir från en eko filosofisk synvinkel, och den konsthantverkbaserade scenografin som kommer skapas är baserad på vår/min syn på relation mellan naturen och människan. Många har tankar om just detta, det känns angeläget att kunna skapa en miljö där detta finns som en underton och att skapa en subtil miljö där jag jobbar med det taktila arbete, - evighetsarbeten, baserade på mitt eget formspråk. Jag vill utforska minatankar och undersöka hur jag kan betrakta och visa detta från olika vinklar.Ett ställe där natur och av människan skapade objekt samspelar, men där naturenblir styrd av objektens väggar, blommor kan tränga sig igenom kompakta materialsom asfalt och nerbrytningsprocessen är en oändlig del av detta.

Med dessa flaskor vill jag visa hur naturen fångas in i ett bestämt element och lever av det som serveras den.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)