Visual Substitutes for Audio Cues - Providing situational awareness for players with auditory disabilities

University essay from Malmö universitet/Teknik och samhälle

Abstract: Spel har förvandlats till en mainstream underhållningskälla och har utvecklats tillsammans med teknologin. Till en nivå som nyttjar en spelares alla sinnen för att fördjupa de i ett spel. Uppmärksamheten kring tillgänglighet inom spel har dock försvagats. Detta examensarbete undersöker de tillgängliga lösningarna som syftar till att hjälpa döva eller hörselskadade, främst när det gäller situationsmedvetenhet genom att ersätta ljud med en visuell representation. De i skrivande stund tillgängliga lösningarna jämförs sedan med resultaten i relaterad forskning och en undersökning som genomfördes för detta arbete. Målsättningen var att hitta vad som fungerade som en visuell representation av ljud, med undersökningssvaren som ger insikt i döva och hörselskadade individers perspektiv på lösningarna. Dessa resultat kan fungera som en referenspunkt för utvecklare som vill implementera en visuell representation av ljud eller liknande funktion i deras spel.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)