Dimensioning of concrete walls against cleavage under concentrated loads

University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

Abstract:

Sprickor i betongkonstruktioner kan ha en förödande effekt på konstruktioners säkerhet och stabilitet, men kan även göra att det blir en oangenäm syn att kolla på. Dessa sprickor orsakas utav dragspänningar i betongen som kan uppkomma som konsekvenser från olika typer av laster. Denna rapport fokuserar på spänningar orsakade utav en koncentrerad belastning på betongväggar. Syftet är att se hur spjälksprickor uppkommer och vilka åtgärder man kan göra mot detta med hjälp av armeringsbyglar eller armeringsstegar i betongväggar. Detta gör att målet blir att skapa en smidig beräkningsgång för att undersöka hur mycket armering som krävs och även se hur armeringsstegar kan användas för detta ändamål. För att ställa upp beräkningar så har fackverksanalogin använts och kraftspridningen har grund i kraftlinjemetoden för att denna metod ger en bra spegling av hur krafterna kommer att spridas i konstruktionens diskontinuitetszoner. Resultatet är en beräkningsgång av kontroller om det finns risk för att spjälkning och prägling förekommer och framtagandet av den erforderliga spjälkarmeringarea som behövs vid en koncentrerad last och hur denna ska placeras när risken finns. Armeringsstegar i skalväggar är inte att rekommendera för att de har en liten diameter och utbredningshöjden gör att det krävs många stegar för att klara av krafterna.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)