Analysis and vibration improvements of a forwarder seat

University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Author: Xuan Sun; [2012]

Keywords: ;

Abstract: I skogsbruket är både förare och fordon utsatta för höga vibrationsnivåer. Stolen i dagens skotare är en av de viktigaste delarna för att kunna isolera föraren från helkroppsvibrationer (WBV). Idag är de flesta stolarna tillverkade utifrån lastbilskrav. Generellt är dessa stolar inte avsedda för den hårda skogsmiljön, särskilt de stora lateral- och rollrörelserna, och på grund av stora lateralkrafter går de ofta sönder efter en kort tids användning.För att bestämma det dynamiska beteendet och förbättra dagens stolar har en befintlig skotarstol, Be-Ge 3100 med Ponsses reglage och armstöd, analyserats. Vibrationstester genomfördes med hjälp en sex frihetsgraders vibrationsplattform. Samma stol utvärderades också med hjälp av simuleringar baserade på finita element metoden (FEM). Resultat från simuleringsmodellen har jämförts mot uppmätta resultat från vibrationsplattformen.Under vibrationstesterna på vibrationsplattformen, observerades det att den fritt rörliga delen i i upphängningsmekanismen vred sig längs de övre och nedre ramen med den följden att saxmekanismen böjde sig, vid rörelseexcitation i lateral riktning. Detta berodde på avsaknaden av lateral dämpning i stolen och det är förmodligen förklaringen till varför stolens saxmekanism går sönder efter en alltför kort tid. Generellt var stolens dynamiska rörelser från vibrationsplattformen och FEM-simuleringarna lika, men storleken på accelerationerna var lägre på grund av begränsningar i vibrationsplattformen.Baserat på FEM-modellen utvärderades förslag på ett nytt dämpsystem av fjädrar och dämpare. Analysen visar på att vibrationerna i sidled kan minskas och detta förslag bör vidareutvecklas i ett framtida arbete.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)