The foreign policy of the Islamic Republic of Iran at 40. A discourse analyis

University essay from Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Abstract: Detta examensarbete utgår från det outredda faktum att den Islamiska republiken Iran (IRI) har kunnat driva fram sin agenda för självständighet och suveränitet från imperialistiskt och kolonialt ärvda dominansstrukturer. Denna agenda som är baserad på en militant diskurs om motstånd och fred har möjliggjort för IRI att exponentiellt vinna regionalt och internationellt inflytande trots sin brist på militär och ekonomisk hård makt. Genom att tillämpa diskursanalys (arkeologi och genealogi) på huvudsakligen iranska primär källor, t.ex. IRI:s konstitution och anföranden vid Förenta Nationernas generalförsamling (FNGA), syftar uppsats till att svara på frågan: vilken är den narrativa attraktionen av IRI:s utrikespolitiska diskurs, såsom den har presenterats vid FNGA:s öppningssessioner under de första 40 åren? Uppsatsen drar slutsatsen att IRI:s utrikespolitiska diskurs, inriktad på statsbaserat motstånd mot dominans, mynnar ut i ett narrativ med attraktionskraft vilket sammantaget skapar legitimitet och handlingsutrymme för IRI:s utrikespolitiska intressen. Genom en analys av IRI:s utrikespolitiska diskurs som grundar sig på en läsning av IRI:s utrikespolitik inom och genom dess egen logik, avser uppsatsen att fylla ett gap i forskningen av IRI:s utrikespolitik genom en omfattande tillämpning av primära iranska källor.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)