Returns Management - Within Fashion eCommerce

University essay from Högskolan i Borås/Textilhögskolan (THS)

Abstract: Eftersom dagens kund är krävande och medveten om vad hon eller han vill ha är det viktigare än någonsin att verkligen förstå vad kunden verkligen efterfrågar. Ett företags returhantering kan därför ha avgörande betydelse då det gäller att samla in rätt information ifrån kunden med målet att minska framtida returer. Ett företags sätt att arbeta med returhantering är avgörande, detta är speciellt sant för företag inom e-handeln. Dessa företag kommer alltid att ha en viss retur nivå eftersom deras kunder använder sina hem som provrum eftersom det är svårt för kunderna att veta om plagget kommer att passa och motsvara deras förväntningar. Det är dock viktigt att jobba för att ha en så låg returandel som möjligt, för att också kunna ha nöjda kunder. Målet är att vara proaktiv och undvika returer. Detta är något som bör göras både långsiktigt och kortsiktigt i hela försörjningskedjan. Kundförståelse spelar också en stor roll i returhanteringen. Rätt information ska samlas in från kunderna, så att företaget kan bilda sig en uppfattning om kundernas behov och önskningar. Genom att skapa returkoder som ger en mer exakt bild av returanledningen kan denna information sedan användas i produktutvecklingen med målet att minimera framtida returer. Hänsyn behöver också tas till andra områden när man arbetar med att undvika returer. Kunden behöver till exempel få en klar bild av vad han eller hon köper, därför är det viktigt att produkten beskrivs på ett tydligt och lättförståelig vis. Det är också viktigt att måttlistor och måttinstruktioner är lätta att förstå och relatera till, så att kunden får möjligheten att välja rätt storlek. När man arbetar på ett bra sätt inom alla dessa områden kan man nå en högre avkastning genom ökad lojalitet från kunder och färre returer.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)