Gnesta Community Center

University essay from KTH/Arkitektur

Abstract: Ett fiktivt förslag för ett medborgarhus i Gnesta. Tomten ges av en planerad utveckling av Gnesta Centrum.Min byggnad har som mål att bli ett levande medborgarcenter som kommunicerar sin funktion genom sin helt transparenta fasad. Mer information på sid. 5.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)