analogt möter digitalt

University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

Author: Linus Fröhlich; [2010]

Keywords: analog; digital; pop-up-bok; kreativum; reklamfilm;

Abstract:

Denna uppsats består av en grundlig genomgång av ett projekt vars mål är en reklamfilm för Kreativum Science Center. Den största delen i produktionen består av att sätta ihop en pop-up-bok och läsaren får ta del av de många stegen i processen, från idé fram till den färdiga produkten. I projektets gång har jag använt mig av digital fotografering och filmning, mjukvaruprogram som Adobe Photoshop, Premiere och After Effects men mycket av produktionen har gjorts med papper, sax och lim. Mediabranschen strävar hela tiden efter en digital utveckling men jag ville skapa en motvikt till det och koncentrerade mig på att göra en analog del i min reklam. Jag tar upp hur det är arbeta mot en kund, i detta fall Kreativum och vad det har gett mig för erfarenheter inför mitt stundande arbetsliv. Jag går också in på hur det är och vilka för och nackdelar det finns med att arbeta ensam istället för att arbeta med andra studenter i en grupp.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)