GlassHouse

University essay from KTH/Arkitektur

Abstract: ABSTRACT A31EXA - VT 2017     Funktion, gestaltning och enkelheten har varit mina värderingar under kandidat projektet. Dessa värderingar lag grunden i strukturens form och riktningen, som är en fortsättning av  denna K-märkt före detta marknadshallen hus 48. Öppenhet och okomplicerad formar har varit min generatorn för att driva fram alla programmets krav.     En okomplicerad form var min projektets syftet, därför att jag tror att det finns ett komplexitet i det enkla och jag skulle vilja forska hur detta tänkande sätt skulle påverkar processen i sin helhet. Jag testade med att bryter upp programmet med att delar upp verksamheten i två delar genom att lägga till ett annexhus för att aktiverar flödet mellan hus 48 och denna nya lärocenter.     Min vision var att bibehåller ett okomplicerad tänkande sätt likväl ett formulerar ett hållbart och sund struktur. Jag tror på minimalistiska arkitektur ,det finns någonting humanistiska i det enkla formen, vart livet spelar ut sig emellan.  Rocco Anthony Pacini  

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)