Rekreativa och funktionella hundrastgårdar : ökad vardagsrekreation som möjlig lösning på en urban konflikt?

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Hunden är en stor del av många människors liv. Det bör därför rimligen finnas gott om offentliga ytor i våra städer som erbjuder umgänge och rekreation för hundar och hundägare. Huvudfokus i detta arbete ligger i att få fram hur vi planerar för hundar i våra stadsmiljöer och varför vi behöver göra det. Uppsatsen består av litteraturstudier och intervjuer med efterföljande reflektioner som tillsammans ska förtydliga behovet av hundars integrering i våra offentliga miljöer. En specifik studie angående hundrastgårdar presenteras, då rastgårdarna ofta är de enda områdena i städer som specifikt är utformade för hundarna. Arbetet inleds med en studie om hundens och hundägarens behov, med fokus på sociala och rekreativa aspekter. Då hunden även är viktig för husse och mattes välmående ingår i studien också ett förtydligande till hundens positiva inverkan på människor ur sociala, fysiska och medicinska perspektiv. Problematiken med att planera in hundar i offentliga sammanhang diskuteras vidare. Här läggs fokus på de konflikter som kan uppstå mellan hundägare och icke-hundägare, samt hur två olika kommuner har valt att hantera hundars integrering i stadsmiljön. Slutligen presenteras olika aspekter gällande utformningen av funktionella hundrastgårdar.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)