‘Hoi, hoi!’ : An analysis of the portrayal of the female divers of Chejudo in the book Mom is a Haenyeo by Koh Hee Young

University essay from Stockholms universitet/Avdelningen för koreanska

Abstract: Under senare år har the kvinnliga dykarna från Chejudo, Haenyŏ, presenterats i diverse media. Syftet med denna studie är att undersöka hur Haenyŏ framställs i en barnbok som i synnerhet har dem i fokus genom att analysera boken Mom is a Haenyeo. Metoden som tillämpades för denna studie var en kvalitativ metod där analysfrågor användes för att underlätta analysprocessen. Resultatet visar att Haenyŏ framställs på ett verklighetstroget och positivt sätt, men även att det fanns aspekter som var något romantiserade.    

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)