Japanese Offshore Outsourcing Trends : And a comparison with Swedish lean companies

University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Author: Martin Asklund; [2011]

Keywords: ;

Abstract: Denna uppsats avser redogöra för Japanska företags offshore outsourcing trender. Först presenteras för läsaren en grundläggande genomgång av lean production följt av andra begrepp som är viktiga för att kunna förstå japansk outsourcing, såsom keiretsu, kaizen och risk reduction (riskminimering), men även hur den japanska marknaden upplever varor tillverkade i Japan jämfört med varor tillverkade i andra länder. Dessa begrepp är viktiga när japanska företag fattar beslut rörande produktion och påverkar således Japans outsourcingstrender. Forskning visar att Japansk offshore outsourcing fortfarande är begränsad, men att det finns en tydligt växande trend. Den största faktorn är ökad produktionsrelaterad outsourcing till Kina. ASEAN är också en attraktiv outsourcingsdestination och ASEAN är beroende av japanska investeringar för att deras ekonomi ska kunna växa. Således har Japan en stark förhandlingsposition när de handlar med ASEAN länderna. De senaste åren har ASEAN och Japan antecknat handelsavtal som gör det lättare för Japan att fortsatt kunna investera och outsourca till ASEAN, något som är positivt för båda parter. Tjänsteorienterad outsourcing är fortfarande begränsad och Japan har fortfarande inte börjat utnyttja Indien fullt ut som en outsourcingsdestination. Europa och USA är primära destinationer för denna typ av outsourcing, dock inte för att kunna få värdefull expertis som inte finns tillgänglig i Japan, utan för att få åtkomst till lokala marknader och för att främja försäljning inom dessa områden. I uppsatsen jämförs även svenska lean företag och deras outsourcingstrender med japanska företag. Svenska lean företag utnyttjar outsourcing mindre än vad andra svenska företag gör, men samtidigt mer än vad japanska företag gör. En del svenska lean företag hävdar sig anpassa lean efter deras egna förutsättningar och kunders förväntningar, och således är outsourcing ibland nödvändigt. Rapportens sista del redogör för vad vi kan förvänta oss av framtiden och hur offshore outsourcing kan påverka den japanska ekonomin. Det finns även en kort diskussion rörande vilken typ av företag som skulle kunna tjäna på att utnyttja offshore outsourcing

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)