Införandet av Multiplex Power-metodenför att kontrollera FM-deviationenvid radiosändningar inom Sverige

University essay from KTH/Medieteknik och grafisk produktion, Media; KTH/Medieteknik och grafisk produktion, Media

Abstract:

Detta examensarbete presenterar en utvärdering av konsekvenser som kan uppstå vid Införandet av Multiplex Power-mättmetoden för att kontrollera FM-deviation vid radiosändningar i Sverige.

Metoden är beskriven i en publicerad standard från ITU: ITU-R BS.412-9. Metoden, även kallad Multiplex Power, är en begränsningsstandard för analog (terrestrial) FM sändning på VHF band. Skälet att införa Multiplex Power mätning är att man genom metoden både kan minska grannkanalinterferenserna och samtidigt jämna ut de stora variationerna i de upplevda ljudnivåerna som finns mellan de olika FM-stationerna. Denna mätmetod går ut på att man samplar värden på deviation, lagrar samplen och räknar ut ett medelvärde av energin under ett intervall av 60 sekunder. Detta energivärde jämförs med en referensnivå, som i ITU-normen definieras som +/-19kHz toppdeviation vid 400 Hz modulationssignal. Skillnaden detta referensvärde kan anges i dB av instrumentet, som en enskild siffra vilkets värde skrivs dynamiskt över tid.

För att kunna utvärdera metoden genomfördes ett lyssningsexperiment. I experimentet användes ljudfiler som är processade enligt hur dagens normer tillämpas i Sverige och ljudfiler som är processade för att följa BS.412-9-normen. Som tillvägagångssätt användes ett webbformulär och en databas. Testpersoner kunde utföra lyssningen och notera resultatet som sedan lagrades för vidare beräkningar. Ljudfilerna och tillhörande mätningsvärden från lyssningsexperimentet användes sedan för att utvärdera resultatet.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)