Designa utomhusmiljöer för hotell och restauranger : vilka faktorer påverkar trivseln?

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Hotell och restauranger behöver en inbjudande miljö som för att locka och få sina gäster att trivas, stanna och återkomma. (Bitner 1990; Ryu & Han 2010) Hotell och restaurangers utemiljö är en av de vistelseytorna som kan vara med och bidra till människors välbefinnande oavsett om den ligger i staden eller på landsbygden. Avkoppling, möten med andra människor och en god måltid är de främsta aktiviteterna som pågår i den utvalda miljön. Återhämtning kan ske på flera sätt men att vistas i en grönskande miljö är ett av dom (Kaplan& Kaplan, 1989) att sitta ner och äta är en annan. Jan Gehls (2010) 12 kvalitetskriterier (se fig 1) är ett verktyg som visar vilka kriterier som behöver uppfyllas för att människor ska välja att stanna och uppehålla sig på en plats. I uppsatsen studeras just de faktorerna och hur de kan vara till grund för utformning av vistelseytor för hotell och restaurangers utomhusmiljö, specifikt de med en egen trädgård. Studien visar hur man kan skapa en trivsam vistelseyta genom skydd, möjlighet till komfort och njutning. Kvaliteter som en bekväm sittplats i solen, ibland i skuggan, en värmande filt och vikten av utsikt mot något estetiskt vackert så som grönska är för att nämna några faktorer som får människor att stanna på en plats. Genom att studera 3 objekt och göra ett enkelt idéförslag till ett av studieobjekten visas exempel på hur man kan gestalta en trivsam utomhusmiljö i anslutning till Hotell och restaurang. Slutsatsen av studien är att detta är en av många metoder för hur vi kan analysera och sedan utforma trivsamma utomhusmiljöer i detta specifika fall i anslutning till hotell och restauranger. Genom att använda verktyget de 12 kvalitetskriterierna kan man systematiskt kontrollera att så många faktorer som möjligt uppfylls. Med hjälp av att förstå vilka faktorer som påverkan människors användande av de offentliga rummen kan trivsamm avistelseytor skapas. Människan behöver skydd, komfort och njutning för att uppleva trivsel i offentlig miljö. Njutning kan vara i form av estetiska värden så som grönskande träd och blommor, komfort kan vara en sittplats och skydd kan vara belysning som skydd för mörker.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)