Hö eller ensilage till kalvar under mjölkperioden

University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

Abstract: Av tradition har många hellre utfodrat fint hö än ensilage till den unga kalven i tron att ensilage ger kalven magproblem och diarré. Syftet med denna studie var att undersöka hur vallfodrets konserveringsmetod, torkning eller ensilering, påverkar kalvarnas foderkonsumtion, tillväxt och beteende. I försöket har hö och ensilage skördat vid samma tillfälle från samma fält utfodrats till kalvar. Det är alltså endast konserveringsmetoden som skiljer de båda partierna åt. Djuren i försöket bestod av 37 stycken kalvar av rasen SRB som delades in i fyra boxar. I två av boxarna utfodrades vallfoder i form av ensilage, i två utfodrades det i form av hö. Hö och ensilage vägdes och utfodrades sedan dagligen i täta foderhäckar. Kalvarnas individuella konsumtion av mjölknäring från amma samt kraftfoder från foderautomat registrerades. Kalvarna vägdes vid födseln och sedan vid 2, 4, 6, 8 och 10 veckors ålder. I samband med vägning vid 4, 8 och 10 veckor ålder utfördes även en beteendestudie av typen one-zero på alla kalvar. Där studerades följande beteenden: Stå/gå; Ligga; Springa/leka; Dricka mjölk eller försöka dricka mjölk utan att få något; Äta vallfoder; Äta kraftfoder; Slicka på inredningen; Suga på annan kalv. Resultaten tyder på att vallfodrets konserveringsmetod inte ger signifikanta skillnader för kalvars foderkonsumtion, tillväxt eller beteende.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)