Ett steg i rätt riktning : digitalisering som en utvecklingsstrategi för en ö i yttre skärgården

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: På vilket sätt kan digitaliseringen vara en utvecklingsstrategi för en ö i yttre skärgården? Det är just denna övergripande fråga som står i fokus i denna kandidatuppsats inom ämnet landsbygdsutveckling. Syftet är att undersöka vilken betydelse utbyggnationen av det fiberbaserade bredbandet kan ha för en ö i yttre skärgården. Denna studie bygger på en kvalitativ metod med utgångspunkt i intervjuer med olika aktörer på ön Möja som är beläget i den yttre delen av Stockholms skärgård. 2013 fick Möjaskärgårdens ekonomiska fiberförening bifall på ansökan om stöd via Landsbygdsprogrammet 2007-2013 för utbyggnationen av det fiberbaserade bredbandet. Fibernätet täcker idag 35 öar i Möjaskärgården, och byggs än idag kontinuerligt ut till fler abonnenter. Olika aktörer på Möja har haft olika mål med utbyggnationen av fibernätet. Bland annat har det varit en vilja till att underlätta för eventuella inflyttningar till ön, det har också varit en vilja att bevara skolan och vården, men också att främja för olika verksamheter på ön. För vissa var fiberutbyggnaden en vägran att vara de som blir utan denna modernisering som digitaliseringen innebär. För Möja har alltså digitaliseringen varit en utvecklingsstrategi som varit den pusselbit som tidigare saknats.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)