Hortikultur i fjällmiljö : typexempel Potatisbacken i Ammarnäs

University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Abstract: Potatis är en av världens viktigaste jordbruksgrödor och odlas världen över. Här behandlas viktiga odlingsfaktorer inom potatisodling ur hänseende: Utsäde, sättning, bevattning, gödsling, växelbruk, träda, sjukdomar, kvalitetsnedsättningar, behandling av ovanjordisk vegetation, skörd och lagring. Vidare utforskas en odling strax söder om polcirkeln, där potatis odlats i en sydsluttning sedan 1830-talet. Potatisbacken kallas sydsluttningen, som ligger i Sorsele Kommun i Västerbotten. Inledningsvis beskrivs de norrländska odlingsförutsättningarna, för att sedan specifikt gå in på odlingsförutsättningarna i Ammarnäs som är beläget i den hårdaste av odlingszoner. Tjugoen informanter från Ammarnäs, som odlat eller fortfarande odlar i Potatisbacken, delar med sig av sina minnen, tankar och erfarenheter kring odling i Potatisbacken. Slutsatsen som kan dras är att trots intensiv odling, där varken växelbruk eller träda har tillämpats, har Potatisbacken varit relativt förskonad från sjukdomsangrepp. I en vanlig odling kan potatis besprutas upp till 14 gånger, medan Potatisbacken inte alls sprutas. En ytterligare skillnad är att grödan vanligen bevattnas eftersom den är torkkänslig, något som aldrig sker i Potatisbacken där grödan enbart bevattnas vid naturlig nederbörd. Vidare kan det konstateras att odlingstraditionen är stark bland odlarna och att minnena är många.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)