Buttering up the dead : An archaeological study of the relationship between burial urns and grave gifts from the scandinavian Roman Iron Age from Uppland, Sweden, using lipid-and elemental analyses

University essay from Stockholms universitet/Arkeologiska forskningslaboratoriet

Abstract:

Denna uppsats undersöker begravningsurnor som deponerats under romersk järnålder i grav A7000 i Broby bro, Täby Socken, Sverige. Materialet som undersöks är en del av forskningsprojektet; Broby bro – en plats där världen passerar. Teorierna kring begravningsritualer från denna tidsperiod har genom lipidanalyser samt elementanalyser förfinats. Av de fem kärl som undersöks har fyra, F16007, F16152, F16195 och F16263, definierats som begravningsurnor. F16137 är fortfarande oidentifierad. Fokus har lagts på att undersöka relationen mellan fynden och även att fastställa om F16195 och F16263 kommer från samma urna. Resultaten visar att F16195 är en gravgåva till F16263.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)