Produktkoncept av textila produkter för fritidsbåtar

University essay from Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

Abstract: Titel: Produktkoncept av textila produkter för fritidsbåtarUtgivningsår: Våren 2010Författare: Chi-Tak Cheng & Mikael JohanssonHandledare: Johan HeinerudExaminator: Lena BerglinInstitution: Textilhögskolan i BoråsProgram: Textil Produktutveckling med entreprenör- och affärsinriktning, 120 högskolepoängKurs: Examensarbete 15 hpDenna rapport innehåller hur man går till väga att göra ett produktkoncept åt ett produktutvecklande företag som i sin tur ska sälja in detta förslag hos en potentiell kund. I rapporten får ni följa hela designprocessen, från att få uppdraget utav ett företag till ett färdigt förslag.Uppdragsgivaren som författarna samarbetar med heter Navicura International Ltd, det är ett företag som jobbar med lågkostnadsproduktion i Kina. De förser sina kunder med ett helhetskoncept från produktdesign, produktion, montering, tester, paketering, kvalitetskontroll till frakt, logistik och lagerförvaring. Tanken är att ge kunden en paketlösning så kunden slipper söka runt utan finner allt i ett företag. De är måna om relationer och jobbar gärna nära kunden för att få ett bra samarbete, därav ett bra resultat.Problemet som författarna stöter på är att idag finns det en stor marknad när det gäller textila tillbehör till fritidsbåtar, speciellt produkter som sittdynor, skyddsväskor, förvaringsväskor och dryckeshållare med mera.Marknaden domineras av ett företag som heter Robship, som tack vare lågkonkurrens kan ta ett högt pris med en högmarginal på sina produkter. Robship jobbar mycket med att sälja en livskvalité, en image av det goda livet och njutningen att åka båt. Därav jobbar Robship hårt med att sälja in sig själva som ett varumärke och klarar av att ligga på en högre prisklass med sina produkter.Navicura vill kunna erbjuda liknande produkter åt deras potentiella kunder som säljer fritidsbåttillbehör idag. Navicura vill in på marknaden är för att de anser sig ha kompetensen samt möjligheten att producera liknade varor till ett lägre pris jämfört med Robship. Utöver det ser Navicura en möjlighet att expandera och locka till sig nya kunder när deras produktion lämpar sig för att tillverka dessa produkter.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)