Analysis of men’s sprint prologues in cross-country skiing World Cup : An outlook of how the best male skiers approach the sprint prologues

University essay from Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

Abstract: SyfteDenna studies syfte var att undersöka om det finns ett samband mellan mellantid och sluttid på sprint prologer för herrar i världscuptävlingar, samt undersöka om förklaringsgraden för detta samband skiljer sig mellan tävlingsbanor med olika banprofil baserat på antal höjdmeter fram till mellantiden (CTC).MetoderAnalysen gjordes genom att ladda ner samtliga resultat från prologer från världscupen innehållande en mellantid efter 500-1000 m från säsongen 2017/2018 till 2019-2020. Sluttid, slutplacering och tid och placering vid mellantidsstation användes i den statistiska analysen. CTC beräknades genom att dividera klättrade höjdmeter från start till mellantid med respektive banas distans från start till mellantid. Baserat på olika banors CTC delades banorna in i 2 grupper, Level 1 (L1) banor med CTC ≤ 0,040 m/m och Level 2 (L2) CTC > 0,040 m/m. För att bestämma om datan var normalfördelad användes Kolmogorov-Smirnov test. Datan analyserades sedan med hjälp av Pearsons korrelation för att beräkna korrelationskoefficienten (r) vilken sedan kvadrerades för att få förklaringsgraden (r2).ResultatKorrelationsanalysen som genomförts visar ett signifikant resultat mellan mellantid och sluttid för alla analyserade prologer (0,63 < r < 0,95; alla p < 0,001). Mellantiden förklarar 76 ± 12 % av variationen i sluttid, men ingen signifikant skillnad sågs för förklaringsgraden mellan tävlingsbanor med olika CTCSlutsatserSlutsatserna som kan dras av denna studie är att ett bra resultat vid mellantiden med stor sannolikhet kommer ge ett bra slutresultat, oberoende av banprofil. Framtida forskning behövs för att utvärdera vilken taktik åkarna väljer.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)