Användande av digitala informationssystem för att bevara kunskap i företag

University essay from Lunds universitet/Institutionen för informatik

Abstract:

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)