Reading partner. Enjoy the reading and explore more

University essay from Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

Author: Jing Jing Yao; [2010-03-18]

Keywords: reading; e-reading; pen scanner;

Abstract: Att läsa ger tillgång till kunskap. Värdet av att läsa sträcker sig dock långt bortom den kunskap man erhåller. Människor njuter av att läsa och det bidrar till självkunskap och utveckling. Det finns olika uppfattningar om att läsa böcker, så är det ideala att ha en njutbar och inspirerande läsning. Läsvanorna håller på att ändras på grund av det "hektiska" och informationsrika samhälle vi lever i idag. Projektet syftar till att "förädla" traditionell läsning med modern teknik.Denna rapport tar upp folks attityd till att läsa vanliga böcker och e-böcker, jämför traditionellt med nytt, definierar aktiviteter i samband med dessa liksom vad en pennskanner kan bidra med för att förhöja läsprocessens kvalité. Problemet är hur vi anpassar vårt traditionella sätt att läsa till en modern livsstil med behovet av att finna det bästa som passar just "Dig".Detta designförslag är i första hand utformat med studenter, lärare och forskare i åtanke. Resultatet är en pennskanner som skannar, lagrar, söker och märker text och bilder i böcker. Ändamålet är att finna en lösning där nytta och glädje tillförs bokläsaren ur ett IT-perspektiv, lika mycket som att uppmuntra själva läsningen då den har en positiv verkan på människors självutveckling.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)