Architechtural diagram in AutoCAD

University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

Author: Almir Kebo; [2007]

Keywords: ;

Abstract:

I denna uppsats har jag illustrerat resultatet av hur jag gick tillväga när jag gjorde en elinstallationsritning samt fastställandet av belysningen åt företaget El & driftteknik i Strängnäs AB. Jag utförde ritningen inom som El & driftteknik anvisade mig. Elinstallationsritningen presenterar jag grafiskt detta och i en apparatlista hänvisar jag märkdata för varje enskild symbol.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)