What Effect Does Different Garbage Collectors Have on the Framerate of a Game Environment

University essay from Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Author: Hans Oskar Emanuelsson Östlund; [2018]

Keywords: ;

Abstract: I detta arbetet undersöks vilka olika effekter en lumpsamlare har på en spelmiljö. Detta mäts genom atträkna hur många objekt existerar i spelmiljön och hur hög bildhastighet spelmiljön arbetar på. För atttesta detta så designades ett enkelt shoot-’em-up spel. I spelet styr en primitiv AI ett rymdskepp somskjuter på en grupp asteroider som datorn skapar. Problemet för spelet är att datorn konstant skapar dessaasteroider och skeppet skapar kulor för att skjuta på dem. Det finns inte en övre gräns hur mångaasteroider och kulor som kan finnas i spelet. Detta problemet blir värre för att datorn tar inte bort dessaobjekt. Under spelets gång uppdateras båda typerna av objekt. Detta resulterar i att den ökande mängdenmed objekt kommer dra ner hur hög bildhastighet spelet arbetar på.För att testa hur lumpsamlare påverkar spelet implementerades tre enkla lumpsamlare. I detta fallet är det“Reference counting”, “Mark-Sweep”, och “Mark-Compact” lumpsamlare. För att jämföra med hur dessapåverkade spelet så gjordes också en version som tog bort objekten manuellt Versionerna medlumpsamlare och versionen som själv tog bort objekt förväntades att kunna spela spelet med enbildhastighet på 45 FPS. 45 FPS är en hastighet som inte påverkar en spelares prestation medans lägrehastigheter kan negativt påverka en spelares prestation.Testerna visar att versionerna med lumpsamlare presterade sämre än versionerna som tog bort objektenmanuellt. Det var enbart den manuella versionen som kunde agera på över 45 FPS och den versionenhade också lägsta antalet objekt i spelet. Testen var dock orättvist designad mot lumpsamlare versionernadå de var tvungna att arbeta med ett ansträngande test för en dator. Detta var menat men det är fortfarandemer extremt än vad som normalt är förväntat att en lumpsamlare ska behöva arbeta med. Ett annatproblem som bara berörde Mark-Compact lumpsamlaren var att den stora fördelen med enMark-Compact Lumpsamlare är inte utnyttjad i detta testet. Denna fördel är att under normalaförutsättningar kan det bli “hål” i ett minne när information tas bort, Mark-Compact lumpsamlaren spararöver dessa hål med information.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)