Creating legitimacy within blockchain startups in a virtual context : A study on how decentralized organizations raise funds before executing an Initial Coin Offering.

University essay from Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

Abstract: Denna uppsats ämnar att undersöka de kommunikativa processer för blockedjeteknologi startups som ska lansera en så kallad “initial coin offering” och således mynta sin egna kryptovaluta, såsom till exempel bitcoin. Vi avser att undersöka det strategiska kommunikation processerna detta involverar. Från ena perspektivet är ett decentraliserat blockkedjesystem högt värderat på grund av det faktum att det jämställer samtliga medverkande och på så vis skapar en “perfekt demokrati”, å andra sidan argumenterar många att centralisering behövs för att bibehålla tillit. Tillit till organisationer skapas genom vetandet att det finns konsekvenser till dess handlingar som kan införas av högre auktoriteter ifall dessa handlingar faller utanför ramarna av vad som anses accepterat (De Fillipe & Wright, 2015). Utan en högre auktoritet som kan implementera detta blir tillit svårare att upprätthålla. Dock verkar blockkedjeteknologi motbevisa detta koncept. Hur är det möjligt för organisationer utan någon reglering från centrala myndigheter att skapa legitimitet och tillit för att på så sätt kunna få investeringar? Resultaten vi fann ställdes i jämförelse sig till våra tre legitimitets teorier som var kognitiv legitimitet, moral legitimitet och pragmatisk legitimitet, samt centrala teman och nyckelord. Att etablera en levande närvaro på sociala medier som till exempel Twitter, LinkedIn och framför allt Telegram grupper var mycket relevant. I telegram grupper sågs en grupp med många aktiva medlemmar och snabb svarsfrekvens från organisationen som mycket betydelsefullt, samt att ha botar som städar upp irrelevant material utan att deltagarna upplever detta som automatiserat och genuint. Att delta på event och etablera relationer med andra individer inom området och även närliggande områden som till exempel banksektorn var centralt, målet med detta var i många fall att kunna få betydelsefulla individer i sin styrelse av rådgivare vilket ökar legitimiteten. Att kunna ställa organisationens implementering av decentraliserad blockkedjeteknologi i jämförelse med den nuvarande centraliserade lösningen var essentiellt för att locka investerare som var villiga att riskera kapital för en ny modernare lösning.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)