Packing Operation Efficiency at DSV Solutions

University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

Abstract: Syftet med studien är att undersöka plockningsprocessen hos DSV Solutions i Norrköping och ta fram rekommendationer hur om hur plockningsprocessen kan tidseffektiveras. För att undersöka plockningsprocessen används observationer, tidsstudie, intervju och en workshop. Eftersom det finns effektiviseringspotential i plockningsprocessen är det viktigt att identifiera vilka aktiviteter som är värdeskapande och icke-värdeskapande. Om de icke-värdeskapande aktiviteterna kan minskas och lämna större plats åt de aktiviteter som skapar ett värde kan plockningsprocessen bli effektivare. Resultaten från tidsstudien indikerar på att en stor del av den tid som läggs på att plocka en order går åt till att utföra de icke-värdeskapande aktiviteterna "Transport" och "Övrig plockning". Transporten står för nästan 30 % och den övriga plockningen för cirka 15 % av den totala tiden för en order. Dessa aktiviteter bör tidsreduceras eftersom de inte tillför något värde till tjänsten som DSV erbjuder. De förbättringsförslag som läggs fram i denna studie är att DSV bör förändra plockslingan. Plockslingan bör bli mer sammanhängande och tunga produkter borde placeras tidigt plockslingan.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)