Naval Architecture

University essay from KTH/Marina system

Author: Erik Olsson; [2015]

Keywords: ;

Abstract:

Denna rapport består av tre delrapporter. Den första delen beskriver fartygsindustrin både generellt över hela världen men också med visst fokus på den svenska industrin och dess speciella förutsättningar och möjligheter. Det är i huvudsak en nulägesbeskrivning, som bara försiktigt blickar framåt mot framtida utmaningar framförallt inom miljöområdet. Den andra delen är en inledande fartygsprojektering av ett fartyg för att lösa en specifik tranportuppgift. Uppgiften bestod i att frakta 60 trailers åt varje håll från Ruhr-området till Vänern varje vecka med ett eller flera fartyg. Den beskriver avvägningarna som har gjorts mellan ekonomi, miljöhänsyn och snabbhet. För att hålla en rimlig tidtabell föreslås fyra fartyg användas där varje fartyg är 87 meter långt och deplacerar 1800 m3 s och kan transportera 15 trailers på väderdäck. Förslaget jämförs också mot alternativet att frakta dessa trailers med dragbilar på motorväg med kraftig köbildning, en av förutsättningarna i uppgiften. Den tredje och sista delen är en utredning av de stötar och vibrationer som uppkommit ombord på kustbevakningens utsjörib KBV 476 under sommaren 2013. KTH har placerat utrustning för att mäta fartygets kurs, fart, position samt acceleration i alla tre dimensioner på fyra platser i fartyget. Rapporten undersöker kopplingarna mellan fart, kurs samt väder och vibrationernas storlek. Vidare jämförs vibrationerna med de arbetsmiljölagar som finns i EU och Sverige samt arbetsmiljön för en annan grupp med liknande problem, bussförare som passerar fartgupp. Det har visat sig att de flesta riktigt kraftiga stötar uppstår då man åker rakt eller nästan rakt mot vågorna i ungefär 35 knops hastighet. Dessutom verkar det som att även de mindre vågorna kan orsaka hälsoproblem efter lång tid.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)